Brannmose vokser på jord i sure og ofte nitrogenrike miljø. Den er sjelden i hele Norden og bare kjent fra enkelte lokaliteter i Norge og Danmark. Bladene har store og tydelige tenner i øvre 1/3 av bladet.

Kjennetegn

Brannmose har opptil 1,5 cm høye skudd som vokser i grønne eller gulgrønne løse tuer eller matter. Fuktige blad er tydelig utsperret, mens i tørr tilstand vil bladene bli kruset og krympe inn. Bladene er avlangt ovale og avsmalnende mot en bred spiss. Bladbasis er tydelig stengelomfattende, og i øvre tredjedel av bladet er bladkanten kraftige tannet, noe som er godt synlig i håndlupe. Bladnerven slutter et stykke nedenfor bladspissen. Bladcellene er papilløse. Sporofytter er ikke påvist i Norge. Grokorn kan forekomme ved bladbasis.

Forvekslingsarter

Brannmose vokser i samme type miljø som ugrasvegmose Ceratodon purpureus, men denne arten har smalt triangulære blad med smal bladspiss og mangler tenner i bladkanten.

Økologi

Brannmose vokser på steder der nitrogen frigjøres etter eksempelvis brann eller rydding av vegetasjon. Det er få kjente lokaliteter i Norge, men de vi kjenner til ligger i lynghei eller nyryddet lynghei på lokaliteter som tidligere var kledd med skog. I Danmark er den også funnet på gamle torvtak. Det er en mulighet for at denne arten er oversett.

Utbredelse

Arten er kjent fra et par lokaliteter i Rogaland og Hordaland. Arten finnes også i Danmark og langs vestkysten av Europa nedover mot Portugal. Arten er også utbredt i Afrika, deler av Asia, og Sør-, Mellom-, og Nord-Amerika inkludert Hawaii.