Knattmose er en liten, akrokarp mose med små, lysegrønne skudd som vokser på kalkrike berg. Arten er karakterisert av sine smalt tungeformete blad. Utbredelsen omfatter store deler av landet, men arten er sjelden og forekommer ofte i små bestander.