Slekta omfatter minst 23 arter globalt og tre av disse forekommer i Europa og én i Norge, fjæremose Hennediella heimii. Slekta karakteriseres av store blader med store og tynnveggede celler. I tillegg sitter ofte sporehuslokket igjen etter at sporene er spredt.