Fuktige tue på tre med grønne skudd, og blad med en tydelig hårspiss.

Dette er en av de minste artene i slekta og er knyttet til stammer av edelløvtrær som ask og alm. Dette er en varmekjær art som finnes i kyststrøk nord til Trondheim. Den er sjelden, men trolig noe oversett på grunn av forveksling med små former av putehårstjerne.

Kjennetegn

Barkhårstjerne vokser i små tuer. Den har som andre arter i slekta tungeformete blad, men de skiller seg fra liknende arter med samme økologi ved at bladkanten er mer eller mindre helt plan i øvre halvdel av bladet. Den største forvekslingsfaren er mot små eksemplarer av putehårstjerne. Eksemplarer av putehårstjerne i tidlig utviklingsstadium kan lett forveksles med barkhårstjerne om man ikke sjekker alle relevante skillekarakterer nøye. Både bladform, bladkant og tverrsnitt av blad må granskes nøye i slike tilfeller. Bladene har en lang, hyalin spiss, er bredt tungeformet og ofte bredest ovenfor midten. Hverken grokorn eller kapsler er kjent fra nordisk materiale.

Blad med mer eller mindre plan bladkant, butt spiss og lang påsatt fargeløs hårspiss. Bladene er ofte svakt innsnevret på midten.

Økologi

Arten vokser på stammer av rikbarkstrær som ask, alm, poppel og spisslønn i parker og andre åpne til halvåpne løvskogsmiljøer.

Utbredelse

Barkhårstjerne forekommer hovedsakelig langs kysten fra Østfold til Telemark, men er også funnet i Vest-Agder og rundt Trondheimsfjorden. Arten finnes relativt vanlig sør i Sverige og ellers i store deler av Europa, Nord-Afrika og vestlige deler av Asia.

Forvekslingsarter