Fuktige skudd i fjellbjørkeskog med karakteristisk rødbrun hårspiss.

Fjellhårstjerne er karakteristisk med sin oransje hårspiss som bare er hyalin helt ytterst. Dette er også en av få arter som vokser i fjellet, der den finnes på solrike og eksponerte steder på kalkrik berggrunn.

Kjennetegn

Fjellhårstjerne vokser i opp til 5 cm høye, løse tuer eller matter. Som mange andre arter i slekta er bladene tungeformete med en utløpende hårlik spiss. På fjellhårstjerne er denne hårspissen imidlertid ikke fargeløs slik som på andre arter, men oransjefarget. Øverste del av spissen kan være hyalin. Bladkanten er tilbakebøyd ganske lagt opp og bladet smalner gradvis noe av mot en bred avrundet spiss.

Blader svakt tilkabebøyd mot spissen og med langt utløpende hårspiss. Lengst til høyre: Blad med utløpende, tanna og rødbrun hårspiss.

Økologi

Arten vokser på kalkrik jord og grus og på kalkrike sva og klipper i fjellstrøk. Den foretrekker solåpne og eksponerte voksesteder. Den er også funnet spredt på kalkrik grunn i lavereliggende strøk.

Utbredelse

Fjellhårstjerne forekommer nokså vanlig på kalkgrunn i fjelltrakter nord til Finnmark. Arten er utbredt i store deler av Europas fjellområder og finnes også vanlig i Asia og Nord-Amerika.

Forvekslingsarter