Dette er den eneste arten i slekta med blad uten hårspiss, og kan dermed ved første blikk tas for å tilhøre en annen slekt. Butthårstjerne er imidlertid svært sjelden og kun kjent fra et fåtall lokaliteter.

Kjennetegn

Butthårstjerne vokser i opp til 2 cm høye tuer. Bladene i toppen av skuddet er store og danner en rosett. Bladene er omvendt eggrunde til tungeformete og mangler den utløpende spissen som alle de andre artene i slekta har. Sporofytter er aldri funnet i Norden, men arten formerer seg med grokorn som sitter på bladenes overside. Butthårstjerne er sammen med ynglehårstjerne den eneste arten i slekta som formerer seg vegetativt med grokorn. Arten kan minne om storklokkemose, men denne vokser tørrere og mangler runde grokorn på bladets overside.

Blad med tydelig nerve som stopper i bladspissen eller er kort utløpende, blad bredest over midten. Til høyre: Bladspiss med kort utløpende nerve.

Økologi

Arten er oppgitt å vokse på trestammer, steiner eller blokker langs vassdrag, ofte i flomsonen. I Norge er den påvist på parktrær i Stavanger og på bergvegg langs en bekk på Byneset i Trondheim. Ellers i Nord-Europa er arten også oppgitt å kunne vokse på betong.

Utbredelse

Butthårstjerne er påvist på to lokaliteter i Norge, men det er gode muligheter for å finne den på flere. Arten har spredte forekomster nordover i Sverige og det er ikke usannsynlig at arten finnes i store deler av landet, men den er trolig reelt sjelden. Arten finnes for øvrig i store deler i Europa, samt i Kaukasus og vestlige deler av Nord-Amerika.

Forvekslingsarter