Underslekt Myxacium består av en gruppe arter som har det fellestrekket at både hatten og stilken er slimet. Mange av artene har friske farger i gult, oransje eller blått. Ellers er det stor variasjon blant artene både med hensyn til morfologi og mikrokarakterer. DNA-analyser har vist at Myxacium ikke utgjør noen naturlig gruppering på underslektsnivå, og at gruppen derfor behøver en revisjon.