Brun jordbærslørsopp er kun kjent fra Europa, og har sine aller nordligste forekomster i Oslofjordsområdet.

Brun jordbærslørsopp virker som en nokså anonym, lyst gulbrun slørsopp – helt til man lukter på den. Den har en intens, søtlig lukt som kan sammenliknes med appelsinblomster eller en «kunstig» jordbærlukt.

Kjennetegn

Brun jordbærslørsopp har både som ung og gammel en eiendommelig søtlig, parfymert, fruktaktig lukt, som ofte sammenliknes med appelsinblomster eller jordbær. Mer presist minner lukten om de gode, gamle rosa viskelærene med jordbærlukt som var populære for 30–40 år siden. Denne lukten finner man også hos en annen art i kalklindeskogen, nemlig lilla jordbærslørsopp Cortinarius suaveolens, men sistnevnte har altså lilla farger på hatt og stilk. Brun jordbærslørsopp er nokså anonym i fargene; med en jevnt lyst okergul til seinere mer okerbrun hatt, samt gråhvite skiver og stilk som ung. Stilken har en markert, flat og kantet knoll nederst.

Habitat og utbredelse

Brun jordbærslørsopp føyer seg inn i rekken av sjeldne slørsopper knyttet til edellauvskoger på kalkgrunn. Arten er kun kjent fra Europa, og har sine aller nordligste forekomster i Oslofjordsområdet. Ellers er den utbredt fra England i vest, til Øst-Europa i øst og Middelhavsområdet i sør. Arten opptrer under lind og eik i Sørøst-Norge, gjerne på hyller med mye lauvstrø.

Når man plukker brun jordbærslørsopp sitter det gjerne igjen rikelig med bladrester på hatten og lauvrester/lauvstrø ved basis, mens mange av de andre kalklindeskogsartene har rester av mineraljord og småstein sittende igjen på undersiden når man drar dem opp. Arten opptrer ofte med få fruktlegemer på hver lokalitet, og det ble gjort mange nye funn av denne under overvåkingsprogrammet for kalklindeskog i årene 2013–2015 og 2019. Den er nå (2021) kjent fra et drøyt titalls lokaliteter. Ellers i Europa er arten vanligst under bøk, men den opptrer også i varme, tørre duneikeskoger i Øst- og Sør-Europa.

Forvekslingsarter

En tilsvarende lukt som hos brun jordbærslørsopp Cortinarius suaveolens finnes hos lilla jordbærslørsopp, duftreddiksopp Hebeloma sacchariolens og jordbærkantarell Hygrophoropsis olida. Lilla jordbærslørsopp er tydelig lilla, særlig på stilken, men også (som ung) på hatten (senere er den mer lillabrun). Videre har den et svakt lillaskjær på skivene, og er således lett å skille fra brun jordbærslørsopp.

Brun jordbærslørsopp kan også likne arter i fagerslørsoppgruppen som opptrer i kalklindeskog, som for eksempel katriinaslørsopp Cortinarius catharinae, men disse har gjennomgående en sterkt rosarød reaksjon når man drypper en dråpe med kalilut (KOH; kaliumhydroksid) på hattkanten og undersiden av knollen. Brun jordbærslørsopp har en helt negativ reaksjon med KOH.