Kristinslørsopp er ingen «ekte» kalkbarskogsopp; den har sitt tyngdepunkt i rik lågurtgranskog, både i yngre, plantet skog og i eldre skog. Arten er funnet mest i kystnære granskoger, slike som på Voss og langs Trøndelagsfjorden. Arten har en kombinasjon av varmt okergul hatt, gråhvite skiver og en sterk rosarød reaksjon med kalilut (KOH) på undersiden av knollen nederst. Arten er nesten bare kjent fra Norge og Sverige.

Kjennetegn

Kristinslørsopp tilhører gruppen av fagerslørsopper (Calochroi), med en del typiske karakterer for gruppen: Hatten er livlig okergul til okerbrunfarget, sterkt slimet i fuktig vær, glinsende i tørt vær, og er tykk og lett å dra av. Som flere av sine nære slektninger har denne også en sterk reaksjon med kalilut (10–40 % KOH): Hvis man drypper en dråpe KOH på undersiden av knollen gir dette en sterkt rosarød reaksjon. KOH på hattkanten gir en kraftig blodrød farge. Av mer artsspesifikke karakterer må nevnes reint gråhvite skiver som ung, og en ganske smal, kantet knoll nederst på stilken. Kombinasjonen av en som ung livlig okergul hatt, gråhvite skiver (uten lillatone), og sterk KOH-reaksjon, gjør denne forholdsvis grei å skille fra nærstående fagerslørsopper.

Habitat og utbredelse

Kristinslørsopp er funnet mest i rik lågurtgranskog, både eldre skog, og yngre plantet skog. Arten står ofte i barnålteppet, og blir iblant funnet langs stier. Arten er også påvist i kalkgranskog, men ser normalt ut til å ikke opptre sammen med de typiske kalkgranskogsartene.

De fleste funnene så langt er gjort i granskogsområdet på Voss-Ulvik, samt langs Trondheimsfjorden. Arten har sin type-lokalitet i S.Oppdalen, Lunner på Hadeland, og er også registrert i Østerdalen. Arten er lite kjent, og detalj-utbredelsen er usikker på grunn av forveksling med liknende arter. Trolig har arten en meget vid utbredelse innenfor granas utbredelsesområde i Norge. Arten er ellers kjent fra flere steder i Sverige, samt ett funnsted i Tyskland. Det ser ut som arten har et klart tyngdepunkt i Skandinavia.

Forvekslingsarter

Kristinslørsopp forveksles nok lettest med rosaskivet slørsopp Cortinarius piceae, men sistnevnte har en litt mørkere hatt med mer rødbrunt, tiltrykt skjellet sentrum, dessuten lilla-rosa farge på unge skiver, en negativ KOH-reaksjon på undersiden av knollen, og et annet voksested (kalkgranskog).

Kristinslørsopp kan også forveksles med silurslørsopp C. dalecarlicus og loffslørsopp C. corrosus, men disse mangler den livlig okergule hattkanten som ung, er også negativ med KOH, og vokser i kalkbarskog.

Tvillingslørsopp C. metarius har en like intens rosarød reaksjon med KOH som C. kristinae, men tvillingslørsopp skilles lett på de tydelig og vedvarende lilla skivene.