Telamonia-slørsopper er arter med glatt til fibrøs, ikke-slimete hatt. De har heller ikke kantet knoll. Hatten er på små og mellomstore arter gjerne hygrofan; det vil si at den har ulik farge i tørt og fuktig vær.