Ametystslørsopp er lett å kjenne igjen som ung, med sin sterkt lillablå hatt, lillablå stilktopp og sterke reaksjon med kaliumhydroksid.

Ametystslørsopp er en av våre aller vakreste slørsopper; som ung har den en dypt lillablå hatt, ofte med små dråpeflekker (små «kratere») mot kanten. Den er samtidig en av de mest sjeldne og eksklusive av våre kalklindeskogsopper; bare kjent fra et lite område langs Frierfjorden (Åsstranda/Frierflogene) i Porsgrunn kommune, samt et funn fra Bamble.

Kjennetegn

Denne arten er lett å kjenne igjen som ung, med sin sterkt lillablå hatt, lillablå stilktopp og sterk reaksjon med sterk base (kaliumhydroksid, KOH). KOH gir rosarød farge på hatt og knoll, og ofte svakt rosa farge også i kjøttet. De små dråpeflekkene som gjerne opptrer nær hattkanten er også karakteristiske for ametystslørsopp. Som utvokst kan imidlertid blåfargen på fruktlegemet fort avblekes flekkvis, og hatten blir gul- til brunflekket.

Habitat og utbredelse

Ametystslørsopp er per 2021 kjent fra et fåtalls lokaliteter i Porsgrunn-Bamble, med kjerneområde langs Frierfjorden; fra Åsstranda naturreservat i nord, via Kongkleivåsen, til Blekebakken naturreservat ved Brevik. Det er også gjort et funn av den ved Langesund. Arten har vært ettersøkt over lang tid i hele kalklindeskogsområdet nord til Mjøsa, men alt tyder på at arten er reelt begrenset til dette lille området i Norge. 

Forvekslingsarter

Som utvokst kan arten lett forveksles med andre lillaflekkete arter, særlig ladegårdslørsopp Cortinarius cordatae. Sistnevnte har imidlertid påtagelig større sporer, og svakere KOH-reaksjon på hatten. Ringerikeslørsopp Cortinarius molochinus er gjerne lysere okergul-flekket, og kun svak/lys lilla som ung.

Ametystslørsopp forveksles iblant også med indigoslørsopp Cortinarius eucaeruleus, som også har en dypt blå hatt. Indigoslørsopp tilhører imidlertid en annen gruppe av slørsopper, med helt andre mikroskopiske karakterer (blant annet en to-sjiktet hatthud, mot ametystslørsoppens ensjiktede). På indigoslørsoppen er hattfargen blåfiolett (ikke lilla), arten har innvokste, mørke tråder på hatten, og den reagerer negativt med KOH. Indigoslørsopp forekommer dessuten også i andre deler av utbredelsesområdet for kalklindeskog i Norge (Oslo, Asker og Ringerike).