Mens de andre kalkbarskogsartene har sin sesong fra slutten av august og ut i oktober, kommer denne arten i juni; et helt uventet tidspunkt for Phlegmacium-slørsopper i kalkbarskogen. Uventet slørsopp er dessuten meget sjelden, og fruktifiserer bare etter perioder med fuktig vårvær, og det kan derfor gå mange år mellom hver gang denne blir funnet.

Kjennetegn

Uventet slørsopp kjennetegnes først og fremst på det uvanlige tidspunkt for fruktifisering. Arten opptrer i moserik kalkgranskog og kalkfuruskog med innslag av gran, der den i Norge er funnet fra 30. mai til slutten av juni. I enkelte mer høyereliggende lokaliteter i Valdres kan det se ut som den kan fruktifisere også et stykke ut i juli. På denne tiden av sesongen er det svært lite sopp å se i kalkskogen, og nesten ikke slørsopper (og ingen slørsopper av underslekt Phlegmacium).

De eneste slørsoppene man normalt kan finne i kalkskog i juni er oliven sommerslørsopp C. colymbadinus, ravneslørsopp C. coracis og svartnende slørsopp C. uraceus. Disse hører alle til underslekt Telamonia, og har mørkt olivenbrune til gråsvarte farger. Hvis man finner en kraftig, glinsende rødbrun til okerbrun slørsopp med hvite skiver, hvit stilk og hvitt kjøtt, og gjerne med en kraftig deigaktig/gjæraktig lukt i kalkbarskogen i juni, kan man være temmelig sikker på at det er uventet slørsopp. Stilken har en svakt kantet knollet basis, og litt over knollkanten sitter gjerne et tynt belte av rødbrunt til okerbrunt velum (slørrester), som kan ha en klebrig og blank overflate.

Habitat og utbredelse

Denne slørsoppen forekommer i tørre, moserike kalkgranskoger og i kalkfuruskoger med innslag av gran. Ofte står den i sørvendt, bratt, ganske ustabil kalkskifergrus, slik som på Balke på Toten, der arten har sin type-lokalitet (det vil si der den opprinnelig er beskrevet fra). Arten har et klart kjerneområde på kalkryggene på Ringerike, Hadeland og ved Mjøsa, men er også funnet flere steder i kalkgranskog og rik lågurtgranskog i Valdres.

I Sverige er den kjent fra områdene omkring Stockholm-Uppsala, og nord til Jämtland. Arten er overalt meget sjelden, og det gjelder også i resten av Europa, der det er gjort enkelte funn i høyereliggende kalkgran-/edelgranskog i Sør-Tyskland og Frankrike. Det aller tidligste funnet er fra 17. mai i Schwarzwald-Baar-området i Sørvest-Tyskland.

Forvekslingsarter

Når uventet slørsopp fruktifiserer i kalkgranskogen i juni, er det knapt mulig å forveksle den med noen annen. Lærslørsopp Cortinarius balteatus kan riktignok opptre så tidlig, men normalt ikke i kalkbarskog. Dessuten har lærslørsopp en fibret/filtet (ikke blank og klebrig) hattoverflate, og får en gul reaksjon når man tilfører en dråpe kalilut (10–40 % KOH; kaliumhydroksid) i kjøttet. Uventet slørsopp reagerer alltid negativt med KOH.