Lilla jordbærslørsopp har lillabrun til kjøttbrun hatt og lilla stilk, og kan dermed minne om enkelte andre kalklindeskogsarter, men skiller seg ut på lukten.

Noen av slørsoppene i kalklindeskogen er utstyrt med enkelte umiskjennelige karakterer. Lilla jordbærslørsopp kan for eksempel entydig bestemmes på kombinasjonen av lukt (søtlig og jordbær-liknende) og farge (lilla stilk, og lillabrun hatt som ung).

Kjennetegn

Lilla jordbærslørsopp har en gjennomtrengende, søtlig lukt, som har vært sammenliknet med frukt-ester, eller lukten av appelsin- eller kirsebærblomster. Lukten minner også om kunstig jordbærlukt («rosa viskelær»), og finnes også hos andre sopper som brun jordbærslørsopp Cortinarius osmophorus og duftreddiksopp Hebeloma sacchariolens. Lilla jordbærslørsopp har lillabrun til kjøttbrun hatt og lilla stilk, og kan med disse fargene minne om enkelte andre kalklindeskogsarter med lillaflekket hatt.

Habitat og utbredelse

Arten har sitt nordiske tyngdepunkt i Oslofjordsområdet, med et drøyt tyvetalls lokaliteter per 2021, og verdensnordgrense på Ringerike. I Sverige er arten kun kjent fra noen ganske få lokaliteter på Öland og Gotland, og arten har sammen med et par andre av de sjeldneste «Öland-Gotlands-artene» fått sin egen handlingsplan («åtgärdsplan»). Arten er kun kjent fra Europa, og er rødlistet i de fleste land den forekommer i.

Forvekslingsarter

Lilla jordbærslørsopp kan som nevnt minne om enkelte andre kalklindeskogsarter med lillaflekket hatt, som ringerikeslørsopp Cortinarius molochinus og ladegårdslørsopp Cortinarius cordatae, men skiller seg fra disse på lukten, negativ kaliumhydroksid-(KOH-)reaksjon, og på mindre skarpt kantet og avflatet knoll.