Ravneslørsopp Cortinarius coracis er tidlig ute, og kan starte med fruktifisering allerede i juni.

Ravneslørsopp er en mørkebrun rikbunnsart, der velumet har grønnskjær, men er sparsomt utviklet, og selve soppen har et metallglinsende skjær.

Kjennetegn

Ravneslørsopp er mørkebrun til sjokoladebrun, og kan ved første øyekast likne veldig på artene mørkebrun slørsopp Cortinarius brunneus eller tyttebærslørsopp Cortinarius glandicolor etter at disse har mistet velumet. Ved nærmere øyesyn viser det seg imidlertid at ravneslørsopp Cortinarius coracis har to helt spesielle karakterer, som den deler med svartnende slørsopp Cortinarius uraceus: fruktlegemene har et metallglinsende skjær, og det svært sparsomme velumet er gråaktig med grønnskjær.

Hatten er 3,5–8 cm bred, hvelvet og etter hvert utbredt-puklet. Kanten er stripete ytterst og den er sterkt hygrofan. Skivene er middels tette til noe fjernstilte, og av samme farge som hatten. Stilken er 6–13 cm lang og 0,6–1,3 cm bred, jevntykk, eventuelt noe oppsvulmet ved basis, og langsfibret, grålig blek med et grønnlig skjær, særlig i øvre del. Kjøttet er mørkebrunt og lukten er ubetydelig, eller litt reddikaktig.

Sporene er 10,5–12,5 x 6,2–7,5 µm, mørke, eggformete til mandelformete og sterkt vortete, særlig i spissen.

Habitat og utbredelse

Ravneslørsopp er næringskrevende og en typisk kalkart, som først og fremst vokser i kalkgranskog og ulike typer kalkfuruskog. Sjeldnere kan den også finnes i mer ordinær lågurtgranskog. Den har en relativt vid utbredelse både i det geologiske rike Oslofeltet og i kalkområdene i Nord-Trøndelag (Steinkjer- og Snåsa-området), men har også en del funn i rikere barskoger i indre dalstrøk på Østlandet. Arten kan starte fruktifisering allerede i juni, og på den årstiden kan den knapt forveksles med andre arter.

Forvekslingsarter

Bortsett fra den mer overflatiske likheten med arter i gruppen omkring mørkebrun slørsopp Cortinarius brunneus er den mest nærliggende forvekslingsarten den nærstående svartnende slørsopp Cortinarius uraceus; som morfologisk skiller seg fra Cortinarius coracis ved å være spinklere, gjennomskinnelig stripet helt inn til omtrent en tredel av hatten, ha middels tette skiver, mangle reddiklukt og viktigst; den har klart mindre sporer, som er mindre sterkt vortet. Informasjonen på denne siden er delvis hentet fra Liimatainen (2014a), hvor arten er formelt beskrevet.