Karstslørsopp er en typisk kalkart med høye næringskrav, og vokser både i kalkfuruskog og i ren kalkgranskog.

Karstslørsopp er én av flere nesten hvite, mellomstore arter i seksjon Urbici. Disse artene kjennetegnes ved at hatten har en form for hygrofane årer.

Kjennetegn

Hatten på karstslørsopp er 2–8 cm bred, bredt hvelvet til klokkeformet og senere avflatet, og svakt puklet. Den har hygrofane striper og innvokste tråder og et silkeglinsende belegg som ung. Fargen er hvit til blekt brungrå, og blir etter hvert grålig gulbrun til rødbrun i de midtre delene av hatten.

Skivene er middels tette og som unge blekgrå. Stilken er 4,5–9 cm lang og 0,6–1,5 cm bred, jevntykk eller klubbeformet, hvit og silkeglinsende langsfibret. Også stilken blir etter hvert skittenfarget gulbrun, men i ung tilstand er det mulig å se et sparsomt og flyktig, hvitt og silkeglinsende velum, som dekker den nedre delen. Lukten til karstslørsopp er svak, men noe fruktaktig i skivene og reddikaktig i kjøttet.

Sporene er 8,5–9,5 x 5–5,5 µm, eggformete til ellipsoide, og svakt til middels vortet; sterkest vortet i spissen (enden lengst unna festepunktet).

Habitat og utbredelse

Karstslørsopp er en typisk kalkart med høye næringskrav, og vokser både i kalkfuruskog og i ren kalkgranskog.

I Norge er den (per 2021) bare funnet noen få steder i de rikeste kalkområdene i Trøndelag; i området rundt Steinkjer og Snåsa. Det er en sjelden art både i Norge, Sverige og Finland. Den finnes også i Mellom-Europa, og er opprinnelig beskrevet fra Frankrike.

Forvekslingsarter

Karstslørsopp står svært nær sølvslørsopp Cortinarius urbicus, en relativt sjelden, men lokalt mer hyppig lauvskogsart, som kan være assosiert med ulike lauvtreslag. De to artene er genetisk atskilt, men det er vanskelig å avgjøre om det finnes noen morfologiske skillekarakterer mellom dem.

Ellers står silkeslørsopp Cortinarius turgidus også nær karstslørsoppen, men silkeslørsopp skiller seg ut på blant annet mangel på lukt og på noe større sporer, og den kan også ha blåskjær øverst på stilken. Det er ikke helt klart om denne arten er funnet i Norge. Lauvskogsartene snøballslørsopp Cortinarius niveoglobosus og snøslørsopp Cortinarius alboglobosus skiller seg fra karstslørsopp ved å ha glatt og ikke-hygrofan hatt.