Gul giftslørsopp er den guleste slørsoppen man kan påtreffe i kalklindeskog.

Gul giftslørsopp er en knallgul Phlegmacium-slørsopp (art med slimet hatt), som i Norge forekommer i kalklindeskog i Skien, Porsgrunn og Bamble, samt i rike rasmarkslindeskoger i Sognefjordsområdet.

Kjennetegn

Gul giftslørsopp er den guleste slørsoppen en kan påtreffe i kalklindeskog; som ung opptrer den som en lysende gul kule som stikker fram fra lindelauvet; med gul hatt, gule skiver, og vedvarende knallgult kjøtt. Arten er angitt som giftig fra Frankrike og Sveits, og inntil vi vet mer om potensielle giftstoffer og forgiftning, må vi regne denne som en giftsopp.

Habitat og utbredelse

Gul giftslørsopp er per 2021 kjent fra et snaut titalls lokaliteter i Norge, hvorav flertallet er fra kalklindeskogslokaliteter i Skien-Porsgrunn-Bamble-området. Arten opptrer alltid i et lag av lindelauv, slik at det også sitter festet lauvrester til basis, og ikke mineraljord eller småstein, som på en del andre kalklindeskogsarter.

Forvekslingsarter

Denne arten kan ikke forveksles med andre arter knyttet til kalklindeskog, men iblant opptrer barskogsarten kanarigul slørsopp Cortinarius meinhardii under en gran eller furu i kalklindeskog, og da kan det være vanskelig å skille disse artene fra hverandre. Sistnevnte har riktignok litt bredere sporer, samt en hatt som med alder gjerne anløper mørkebrunt flekket og tiltrykt skjellet i hattsentrum.