Det er ikke synlig på bildet, men dueblå slørsopp lukter vondt.

Dueblå slørsopp er en stor art med gråblå farger, innvokst trådet-fibret hatt og med tykke, slireaktige velumrester på knollkanten på unge individer. Arten er knyttet mest til sesongfuktig kalkgranskog.

Kjennetegn

Dueblå slørsopp tilhører samme gruppe som indigoslørsopp Cortinarius eucaeruleus og krattslørsopp C. caerulescentium, som er karakterisert av blå farger og innvokst trådet-fibret hattoverflate. Dueblå slørsopp er videre som art kjennetegnet først og fremst ved de tykke velum (slør)restene som danner hvite lapper på hatten hos unge individer, og av en slire i forlengelsen av knollkanten nederst. Videre har arten gråblå (dueblå) farger på hatten.

Skivene er som unge grå til svakt gråblå, og danner kontrast til den (som ung) dypt blåfiolette stilktoppen. Som eldre utvikler denne arten, som flere av sine slektninger, en ubehagelig lukt, derav navnet Cortinarius foetens som betyr "den som lukter vondt".

Tidligere ble dueblå slørsopp kalt for Cortinarius caesiocanescens, men det viser seg at den ekte C. caesiocanescens er en søsterart til dueblå slørsopp, og vi må til kalkfuruskogene på Gotland for å finne den ekte C. caesiocanescens i Norden. I motsetning til de fleste artene i fagerslørsopp-gruppa (Calochroi) som vokser i de samme kalkgranskogene, reagerer dueblå slørsopp helt negativt (aldri rosa eller rød) når hatten eller knollen tilføres en dråpe med kalilut (KOH; kaliumhydroksid).

Denne arten er kun kjent fra noen få funn i kalkområdet omkring Oslofjorden.

Habitat og utbredelse

Dueblå slørsopp er en av våre sjeldneste kalkgranskogsarter, og er kun kjent fra noen få funn i kalkområdet omkring Oslofjorden (Porsgrunn, Nedre Eiker, Asker, Bærum) og opp til Ringerike-Hadeland. Den kan opptre i grunnlendt kalkgranskog, men mest typisk opptrer den i orkiderik, sesongfuktig kalkgranskog, i storkransemosematter nederst i grunne skråninger og små forsenkninger der det kommer ut kalkrikt grunnvann. I Sverige er arten først og fremst kjent fra Uppsala-Stockholm-traktene og Gotland. I Mellom-Europa finnes arten i høyereliggende kalkgranskog og kalk-edelgranskog.

Forvekslingsarter

I Norge kan arten knapt forveksles med noen andre slørsopper. Som eldre/utvokst kan den kanskje forveksles med fibret slørsopp Cortinarius glaucopus, som den gjerne vokser sammen med, men denne har varmere, okerbrune farger på hatten, og under mikroskopet vil man se at den har langt mindre sporer enn dueblå slørsopp. Fibret slørsopp har aldri blå til blågrå farger på hatten som ung, og sjelden en veldig tydelig slire-aktig knollkant.

Kalksteinslørsopp Cortinarius caesiocinctus og koboltslørsopp Cortinarius cobaltinus er kalkgranskogsarter med lillablå farger på hatten som (helt) unge, men disse har ikke en innvokst trådet-fibret hattoverflate, og de reagerer positivt rosarødt når en dråpe KOH blir tilført hattkanten og knollen.