Oliven slimslørsopp har, som navnet sier, et fargeskjær av oliven som er typisk for arten.

Dette er en relativt stor rikskogsart med gråfiolett hattfarge, som blekner til oker og har et skjær av oliven som er typisk for arten.

Kjennetegn

Oliven slimslørsopp er knyttet til rike granskoger; både lågurt- og høgstaudetype, samt rik fjellbjørkeskog.

Myxacium-slørsopper har det fellestrekket at både hatten og stilken er slimet, og her ser vi tydelig at hatten til oliven slimslørsopp er nettopp det.

Oliven slimslørsopp er den olivenfargete «broren» til blå slimslørsopp Cortinarius salor, med samme størrelse og form. Også denne starter med en fiolett hattfarge som helt ung, men fargen er mer gråfiolett enn hos blå slimslørsopp, og avfarging og overgang til okerfarge går mye fortere, med en mellomfase der bare hattkanten er fiolett (til også dette helt forsvinner). I tillegg har den et karakteristisk olivenskjær knyttet til okerfargen.

Skivene er som unge gråfiolette. Stilken er som ung også gråfiolett, senere okerfarget, gjerne med olivenskjær.

Sporene er 7,5–10 x 6–8,5 µm, rundaktige, og tett vortete.

Habitat og utbredelse

Dette er en art knyttet til rike granskoger; både lågurt- og høgstaudetype, samt rik fjellbjørkeskog, og som synes å ha en nordlig utbredelsestyngde. Arten er samlet fra gjerne litt høyereliggende skoger på Østlandet, og har hovedtyngde i Midt-Norge og nord til søndre del av Nordland. Den er ikke så ofte å finne, men har en vid utbredelse og er for øvrig også kjent fra Mellom-Europa.

Forvekslingsarter

Oliven slimslørsopp har et overlapp med blå slimslørsopp Cortinarius salor i sørboreal sone, og artene glir såpass mye over i hverandre i karakterer at det noen ganger er vanskelig å skille dem fra hverandre. De er da heller ikke mikroskopisk skillbare. Slank slimslørsopp Cortinarius betulinus er en mulig forvekslingsart, men er mindre, mangler olivenskjær, og vokser først og fremst i fattige skogtyper, både blåbærgranskog og tilsvarende fjellbjørkeskog.

Dette eksemplaret er fotografert i Bräcke, Jemtland, Sverige.