Søramerikamarihøne er en av de vanligste marihøneartene i den neotropiske region. Den er av og til introdusert til Europa som blindpassasjer, men vil ikke kunne etablere seg i Norge. Arten er enkel å kjenne igjen på den langstrakte kroppsformen og de unike fargetegningene. 

Kjennetegn

Preparert eksemplar av søramerikamarihøne Eriopis connexa innført til Norge med frukt. 

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er svart. Dekkvingene har normalt 12 lyse flekker som ofte flyter sammen slik at den lyse fargen dominerer. De lyse fargene på dekkvingene er enten ensfarget guloransje eller tofarget hvit til kremgul i midten og oransje til rød på sidene. Pronotum er svart med smalt lyse sidekanter og med en stor midtflekk ved basis og en liten midtflekk i framkanten. Hodet er svart med smal lys framkant på munnskjoldet. Beina er svarte, mens antennene er rødgule og forholdsvis lange. Kroppsformen er påfallende langsmal og parallell. Lengde: 4,5–5,5 mm. 

Utbredelse

Søramerikamarihøne er vidt utbredt i Sør-og Mellom-Amerika. Den er introdusert til Europa ved flere anledninger blant annet til England og Sverige (Löbl & Smetana 2007). Et dødt eksemplar av arten ble nylig påvist i Norge hvor den hadde kommet til Tromsø med epler importert fra Sør-Amerika. 

Levesett

Søramerikamarihøne er en av de aller vanligste marihøneartene i den neotropiske region. Arten finnes i en rekke ulike naturtyper og lever av bladlus. Selv om denne arten kan forventes å bli introdusert til Norge også i framtida, vil den ikke kunne etablere seg utendørs hos oss pga. for kaldt vinterklima. 

Forvekslingsarter

Søramerikamarihøne er normalt lett å kjenne igjen på den langsmale kroppsformen og de unike fargetegningene. Arten vil normalt bare bli funnet tilfeldig sammen med importert materiale, og ved usikker artsbestemmelse bør man vurdere om det kan være andre introduserte arter som ikke er nevnt her.