Nordamerikamarihøne er en av de vanligste marihøneartene i Nord-Amerika. Den er brukt til biologisk kontroll av skadedyr i veksthus, og har blitt funnet i flere land i Europa som blindpassasjer, eller som rømling fra veksthus. Det er usikkert om arten vil kunne etablere seg i Norge i framtida. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød til oransje. Dekkvingene har opptil 13 svarte flekker i ulik størrelse, inkludert en langstrakt flekk over skutellen. Pronotum er svart med smalt hvite sidekanter og framkant. Det finnes også to karakteristiske, hvite skråflekker på hver side av midten på pronotum. Hodet er svart med en større eller mindre lys tegning i framkant. Beina er svarte, mens antennene er rødgule og forholdsvis lange. Slekten Hippodamia gjenkjennes på at klørne har ei ekstra tann på innsiden. Lengde: 4,5–6 mm. 

Utbredelse

Nordamerikamarihøne er vidt utbredt i Nord-Amerika, men er av og til innført til Europa og Sør-Amerika som blindpassasjer. Fra Europa er den kjent fra Frankrike, Italia, Sverige og Norge. Det norske eksemplaret ble funnet i en drueklase innført fra USA (Artsobservasjoner 2010). Arten er tilgjengelig kommersielt for bruk i biologisk kontroll av skadedyr, og kan slik sett lett etablere seg nye steder etter rømming. 

Levesett

Nordamerikamarihøne er en av de vanligste marihønene i Nord-Amerika og er funnet i en rekke ulike naturtyper. Arten lever av bladlus og har vært brukt i biologisk kontroll av skadedyr. Det er usikkert i hvilken grad arten vil være i stand til å etablere seg i Norge etter innførsel. 

Forvekslingsarter

Nordamerikamarihøne ligner de norske Hippodamia-artene, men skilles enkelt på de to hvite skråflekkene på pronotum. Arten vil være aktuell kandidat i forbindelse med funn av marihøner i tilknytning til importert materiale. En annen nordamerikansk art som potensielt kan komme med slike varer er den snarlike Hippodamia glacialis, som for øvrig har vært importert til Sverige (Löbl & Smetana 2007). Denne har også hvite skråflekker på pronotum, men mangler svart skutellarflekk på dekkvingene.