Tjuetoprikket marihøne er i Norge en vanlig art på Sør- og Østlandet. Den er lett å gjenkjenne på skarp gul grunnfarge med 22 runde, svarte flekker på dekkvingene. Arten lever av meldugg på trær, gras og urter. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er skarpt gul. Dekkvingene har 22 svarte flekker som ikke flyter sammen. Pronotum har tre flekker ved basis og to i fremre del, mens hodet er svart i bakkant og har av og til to svarte flekker i panna. Beina er rødaktige med mørkere lår. Antennene er rødgule og relativt lange. Lengde: 3–4 mm. 

Larve: Gul grunnfarge med svarte tuberkler på hvert ledd. Beina er gråbrune.

Utbredelse

I Norge er tjuetoprikket marihøne en vanlig og vidt utbredt art på Sør- og Østlandet. På Vestlandet er den bare funnet nær Stavanger og i indre Sogn. I Norden er den vidt utbredt i Sverige, Finland og Danmark. Ellers finnes den over det meste av Europa og Nord-Afrika, og for øvrig i den palearktiske region østover til Øst-Sibir, Korea, Mongolia og Kina.

Levesett

Tjuetoprikket marihøne finnes i en rekke ulike naturtyper både i kratt og skogkanter, på kulturmark og strandhabitater. Arten er soppspiser og lever av meldugg (Erysiphales, hovedsakelig slekten Podosphaera) på blader av både trær, gras og urter. Marihønene kan spre sporene til soppene (Dyadechko 1954). 

Puppe av tjuetoprikket marihøne Psyllobora vigintiduopunctata under et blad av blåbær.

Forvekslingsarter

Tjuetoprikket marihøne varierer lite i fargemønsteret, og med sin skarpt gule farge og runde kroppsform kan den egentlig ikke forveksles med noen andre arter. Andre arter med lignende fargemønster er nittenprikket marihøne Anisosticta novemdecimpunctata, men denne er mer avlang og har blekere gul farge. Strandmarihøne Tytthaspis sedecimpunctata har også blekere farge og mørk sømlinje, mens sjakkbrettmarihøne Propylea quatuordecimpunctata også har mørk sømlinje, færre og mer kantete flekker.