Strandmarihøne er en liten og karakteristisk art med blass gul grunnfarge med svarte prikker og svart søm. Arten er i Norge begrenset utbredt nær kysten i Oslofjordområdet, der den finnes i ulike typer strandvegetasjon. Den er ikke et rovdyr som de fleste andre marihøner, men lever av pollen, nektar og sopp, 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hele kroppen er litt blass gul. Dekkvingene har som regel 16 svarte flekker hvorav de tre eller fem ytterste på hver dekkvinge er sammenflytende og danner et helt eller brutt sikksakkbånd. Sømmen danner ei rett gjennomgående svart stripe. Pronotum har som regel seks svarte flekker, mens hodet er svart i bakkant og ofte framover langs midten. Beina er gule med mørkere lår. Antennene er gule og relativt lange. Lengde: 2,5–3,3 mm. 

Larve: Lys grå grunnfarge med mørkegrå tuberkler på hvert ledd. Behåringen på tuberklene er svart. Beina er også mørke. 

Utbredelse

Strandmarihøne har en begrenset utbredelse i Norge nær kysten i Oslofjordområdet fra Hvaler til Larvik der den lokalt kan være nokså tallrik. I Norden er den funnet spredt i Danmark og Sør-Sverige. Arten har en vid utbredelse ellers i Europa. Fra Asia er den kun oppgitt fra Tyrkia, Syria og Xinjiang i Kina (Löbl & Smetana 2007).

Levesett

Strandmarihøne finnes på strandenger, sandstrender og annen strandvegetasjon langs kysten der den lever av pollen og nektar i blomster eller ulike typer sopp på planter (Roy & Brown 2018). 

Habitat for strandmarihøne Tytthaspis sedecimpunctata, Vesterøy, Hvaler i Østfold. 

Forvekslingsarter

Strandmarihøne kan egentlig ikke forveksles med noen andre arter med sine karakteristiske tegninger og liten kroppsstørrelse. Myrmarihøne Anisosticta strigata, kan imidlertid ligne litt med samme kroppsstørrelse og lignende tegninger, men denne finnes på myr i fjellregionen og har mer langstrakt kroppsform. Ellers kan sjakkbrettmarihøne Propylea quatuordecimpunctata en sjelden gang ha fargemønster som ligner noe, men denne er alltid større og mer avlang enn strandmarihøne.