Vierdvergmarihøne er en av våre minste marihøner og er i Norge helsvart. Den er karakteristisk med hvirvlet behåring på dekkvingene. Arten finnes på selje og vier og er utbredt over det meste av landet. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er svart. Dekkvingene er oftest helsvarte, men fra utlandet finnes eksemplarer som har to store og vel avgrensete rødbrune flekker som dekker det meste av dekkvingene. Dekkvingene er tett punktert og har kort og lys behåring som er kraftig hvirvlet. Første bakkroppsledd har fullstendige lårlinjer mot sidene. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Farge på antenner, munndeler og bein varierer fra brun til svart. Antennene er korte. Lengde: 1,6–2,0 mm. 

Utbredelse

Vierdvergmarihøne finnes i Norge trolig over det meste av landet, men antas å være sterkt oversett. De fleste funn er fra Østlandet, men den er også funnet i kontinentale strøk i Østerdalen og Gudbrandsdalen, samt i Pasvik i Finnmark. Ellers i Norden har den en vid utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa og østover i Sibir, samt Iran. 

Habitat for vierdvergmarihøne Scymnus limbatus. Utstranda, Hole i Buskerud.

Levesett

Vierdvergmarihøne lever av skjoldlus og bladlus og ser ut til å være sterkt knyttet til selje, vier eller osp. Den utnytter en rekke habitater, men finnes oftest i skogkanter og varme skråninger med gode bestand av Salix. Arten overvintrer som voksen ofte under bark på seljetrær. 

Forvekslingsarter

Vierdvergmarihøne er en liten art som i Norge er helsvart, og slik sett mulig å kjenne igjen om den også har hvirvlet behåring og fullstendige lårlinjer på første bakkroppsledd. Den kan forveksles med svarte eksemplarer av småflekket dvergmarihøne Nephus bisignatus, men den har ikke fullstendige lårlinjer og ikke tydelig hvirvlet behåring. Dersom man skulle finne eksemplarer med røde dekkvinger, kan disse skilles fra tofarget dvergmarihøne Scymnus suturalis på hvirvlet behåring. Sistnevnte har behåring som er ensrettet bakover. Røde eksemplarer kan også forveksles med flat dvergmarihøne Nephus redtenbacheri, men den har ufullstendige lårlinjer.