Torvmarihøne finnes helst på fuktig mark i myr- eller vannkantvegetasjon. Arten finnes over det meste av Norge unntatt lengst i nord. Arten kan gjenkjennes på langstrakt kroppsform, røde dekkvinger med flere store, svarte flekker, hvorav den fremste på midten er hjerteformet, og pronotum som er svart med smale, lyse kanter.

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød til oransje. Dekkvingene har opptil 13 svarte flekker i ulik størrelse, men de fremre nær sømmen er oftest smeltet sammen med skutellarflekken til en hjerteformet flekk, og de to på midten av dekkvingene er oftest smeltet sammen til 8-tallsformete flekker. En liten sideflekk bak skulderflekken kan mangle, og i noen tilfeller kan arten derfor tilsynelatende ha sju flekker. Pronotum er svart med smalt kremgule sidekanter og framkant. Hodet er svart med en større eller mindre lys tegning i framkant. Beina er svarte, mens antennene er rødgule og forholdsvis lange. Slekten Hippodamia gjenkjennes på at klørne har ei ekstra tann på innsiden. Lengde: 5–7 mm. 

Larve: Mørk grå til svart grunnfarge med svarte tuberkler på brystledd og bakkroppsledd. Hvite flekker på siden av første og fjerde bakkroppsledd. Midten av andre og tredje brystledd kan også være lyse. Beina er svarte.

Utbredelse

Torvmarihøne er i Norge funnet spredt i hele Sør-Norge og nordover til Bodø. Det er få funn på Vestlandet. Den er vidt utbredt ellers i Norden og Europa unntatt lengst i sør. Østover i Asia finnes den i Sibir, Kasakhstan, Mongolia, nordlige Kina og Korea. 

Levesett

Torvmarihøne liker seg best i fuktige habitater som fuktenger, myrområder og vannkantvegetasjon. Den lever av bladlus og finnes blant gras- eller buskvegetasjon. Arten overvintrer gjerne i aggregater i bakken på litt tørrere områder under steiner eller blant tørre plantedeler. 

Habitat for torvmarihøne Hippodamia septemmaculata ved Rinnleiret, Levanger i Trøndelag. 

Forvekslingsarter

Torvmarihøne kan forveksles med trettenprikket marihøne Hippodamia tredecimpunctata, men sistnevnte har lysere legger og tarser, og som regel en liten svart flekk i den bredere lyse sidekanten på pronotum. I tillegg er sømflekken hos trettenprikket marihøne ikke sammensmeltet med de to fremre flekkene på dekkvingene. Torvmarihøne kan også minne om neslemarihøne Ceratomegilla notata, men sistnevnte er ikke like avlang, og den har svarte bakhjørner på pronotum.