Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3,212
Limniske 131
Terrestriske 3,081
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 128
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder