Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3 212
Limniske 131
Terrestriske 3 081
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 128
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder