Attenprikket marihøne er en barskogsart som først og fremst finnes på furu. Arten er mørkt brun med kremgule flekker hvorav de ved skutellen er L-formete. Arten lever av bladlus og finnes i skogsområder over det meste av landet. 

Kjennetegn

Lys form av attenprikket marihøne Myrrha octodecimguttata. Disse er vanlige å finne lenger sør i Europa. Eksemplaret er fra Italia. 

Voksne: Grunnfargen på pronotum og dekkvingene er mørk brun. Dekkvingene har litt uregelmessige kremgule flekker, hvorav de fremre ved skutellen er L-formete. Av og til kan flekkene være sammenflytende og store. Pronotum er rødbrun med brede kremgule sidekanter, samt to små flekker i framkant og to ved basis, slik at det mørke mønsteret danner en M-formet tegning. Hodet er kremgult med brun bakkant. Bein og antenner er brunlige, og antennene er forholdsvis lange. Lengde: 4–5 mm. 

Larve: Grå grunnfarge med svarte tuberkler på alle ledd, bortsett fra sidetuberklene på første bakkroppsledd som er gule. Kroppen er ofte litt lysere langs midten. Beina er mørke med lysere partier.   

Utbredelse

I Norge er attenprikket marihøne funnet spredt i barskogsbeltet i hele landet nord til Troms, men arten er mest vanlig på Østlandet. Arten er vidt utbredt ellers i Norden og Europa for øvrig. Den finnes også i Nord-Afrika og østover gjennom Sibir til Kasakhstan og Mongolia. 

Levesett

Attenprikket marihøne er en barskogsart som hovedsakelig lever på furu. Den foretrekker ofte gamle trær og kan finnes helt oppe i tretoppene, men ofte også i skogkanter og på myrer med spredte furutrær. Arten lever av bladlus som er knyttet til trærne. Arten kan overvintre i aggregater under bark ved basis av furutrærne. 

Habitat for attenprikket marihøne Myrrha octodecimguttata ved Mandal i Vest-Agder. 

Forvekslingsarter

Med sin mørke brune grunnfarge, kan den egentlig bare forveksles med fjortenprikket marihøne Calvia quatuordecimguttata. Attenprikket marihøne er noe mer flat og avlang i kroppsformen og har en typisk L-formet flekk ved skutellen der fjortenprikket marihøne har en enkel rund flekk. Attenprikket marihøne har M-formet mørk tegning på pronotum, mens fjortenprikket marihøne kun har lyse sidekanter, og av og til lysere midtlinje.