Fremmede marihøner i Norge er de artene som her opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området artenes naturlige spredningspotensial tilsier at de skal være. De fremmede marihønene er spredt til Norge ved hjelp av menneskers aktivitet.

Etablerte fremmede marihøner i Norge

Det finnes to arter av fremmede marihøner som er etablert og reproduserer utendørs i Norge.

Dørstokkarter og tilfeldig innførte fremmede marihøner

Dørstokkarter er fremmede arter som ikke er etablert og reproduserer utendørs i Norge, men som trolig vil etablere seg i Norge innen 50 år. Dørstokkarter kan være påvist i Norge uten å være etablert eller de kan forventes å bli funnet i Norge i nær framtid. Det finnes også en rekke marihøner som har blitt, eller forventes å bli tilfeldig innført til landet som blindpassasjerer med varer. Arter som kommer inn på denne måten og som ikke har potensiale til å etablere seg i landet, omtaler vi som tilfeldig innførte fremmede arter.