Tjuefireprikket marihøne er en av de få plantespisende marihønene, og hos oss foretrekker den engsmelle som vertsplante. Den er enkel å kjenne igjen på den røde grunnfargen med mange svarte flekker, og hele oversiden er fint behåret. Arten finnes spredt i hele Sør-Norge. 

Mørk form av tjuefireprikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata med sammensmeltete flekker.

Lys form av tjuefireprikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata med reduserte og manglende flekker.

Kjennetegn

Larve av tjuefireprikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata som gnager på engsmelle.

Voksne: Grunnfargen på hele kroppen inkludert antenner og bein er brunlig rød. Dekkvingene har som regel 24 mørke flekker som av og til kan være sammenflytende. I sjeldne tilfeller kan flekkene mangle helt eller være redusert til noen få. Antennene er tynne og lange. Lengde: 3–4 mm. 

Larve: Grunnfargen er kremgul med flere lange lyse eller brunlige torner festet til tuberkler som er mørke på hvert ledd. Tornene har sidegreiner som består av stive hår.

Utbredelse

Tjuefireprikket marihøne er spredt utbredt i hele Sør-Norge, men mest vanlig på Østlandet. Den er funnet nord til Surnadal i Møre og Romsdal og Oppdal i Trøndelag. Arten har en vid utbredelse i Norden og ellers i Europa og Nord-Afrika. Den finnes også i Midt-Østen og Asia østover til Øst-Sibir, Mongolia og nordlige deler av Kina. Den er funnet introdusert i USA.

Mørk form av tjuefire-prikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata.

Levesett

Tjuefireprikket marihøne tilhører underfamilien hårmarihøner (Epilachninae) som er de eneste plantespisende marihønene. Hos oss er de funnet på planter i nellikfamilien og særlig engsmelle (Silene vulgaris) og rød jonsokblom (Silene dioica). Fra utlandet er den funnet på en rekke andre planter som nesle (Urtica spp.), syre (Rumex spp.), luserne (Medicago spp.) og kløver (Trifolium spp.) (Nikitsky & Ukrainsky 2016). De voksne og larvene finnes på vertsplantene, særlig på varme steder der disse vokser åpent og tørt, som i tørrbakker, rasmarker og på svaberg langs kysten. De voksne overvintrer blant tørre plantedeler på bakken. 

Larve av tjuefireprikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata på engsmelle.

Gnag av tjuefireprikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata på engsmelle.

Forvekslingsarter

Dersom den mangler flekker, kan tjuefireprikket marihøne forveksles med kulemarihøne Cynegetis impunctata. Sistnevnte har imidlertid mørkt hode og mørke legger der tjuefireprikket marihøne er ensfarget rød.