Sekstenprikket marihøne er en vanlig art som er vidt utbredt over hele landet. Den forekommer helst i løvskog, parker og hager. Den gjenkjennes på stor kroppsstørrelse og grunnfargen som er lysere oransje enn andre arter med mange lyse flekker.

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på pronotum og dekkvingene er oransje. Dekkvingene har seksten kremgule flekker, åtte på hver av dem. Pronotum har gjennomsiktige til kremgule sidekanter, lys midtlinje og ofte fire lyse flekker innenfor sidekantene. Hodet er lyst og har av og til et par oransje flekker i midten. Bein og antenner er oransje, og antennene er forholdsvis lange. Lengde: 5–6,5 mm. 

Larve: Lys grunnfarge med skarpt gule tegninger på pronotum og to brede langsgående striper på hver side av midten av bakkroppen. Svarte tuberkler på alle ledd. Beina er lyse.  

Utbredelse

Sekstenprikket marihøne er en vanlig art som er vidt utbredt i hele landet. Den er likeledes vidt utbredt ellers i Norden og Europa, og den finnes østover i Asia til Kasakhstan, Mongolia, nordlige Kina og Japan. 

Levesett

Sekstenprikket marihøne finnes i et vidt spekter av naturtyper, men er mest vanlig i løvskog, parker og hager. Den lever av meldugg på blader av ulike løvtrær, men finnes også av og til på bartrær. Arten tiltrekkes av lys og overvintrer som voksen i barksprekker ved basis av trær. 

Forvekslingsarter

Sekstenprikket marihøne kan forveksles med fjortenprikket marihøne Calvia quatuordecimguttata, men er større og lysere oransje i fargen. Beina er også lysere og pronotums kant er nesten gjennomsiktig. Pronotums sidekant er aldri gjennomsiktig og mangler en lys flekk nær framhjørnet hos fjortenprikket marihøne. Hos sekstenprikket marihøne er dekkvingenes flekker mer jevnt fordelt og danner ikke en tverrad med seks flekker på midten som hos fjortenprikket marihøne.