: Eriopis connexa.

Søramerikamarihøne er en av de vanligste marihøneartene i den neotropiske region. Den er av og til introdusert til Europa som blindpassasjer, men vil ikke kunne etablere seg i Norge. Arten er enkel å kjenne igjen på den langstrakte kroppsformen og de unike fargetegningene. 

Eriopis connexa (Germar, 1824)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.