Flekket sumpmarihøne er begrenset utbredt på Østlandet, men kan være lokalt tallrik, særlig i takrørskog og på strandenger. Den er enkel å kjenne igjen på den parallelle kroppsformen og flekkene på dekkvingene.

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er oransjerød. Dekkvingene har mer eller mindre omfattende svarte tegninger som består av en stor skutellarflekk og fire flekker (som kan smelte sammen) i et tverrbånd bak midten av dekkvingene. Hele kroppen er dekt med tett gyllen, kort og svakt oppstående behåring. Dekkvingene har punktur i to størrelser hvorav den grove punkturen danner uregelmessige punktrekker. Kroppsformen er uvanlig smal og parallell til marihøne å være. Bein og antenner er rødgule og antennene er påfallende lange. Lengde: 3–4 mm. 

Larve: Ensfarget mørk grå eller brun. Tuberklene er lite utpreget, men er tydelig lysere enn grunnfargen. Beina er lysebrune med mørkere knær. 

Utbredelse

Flekket sumpmarihøne er utbredt i kystnære områder på Østlandet fra Hvaler til Lista. Svært få funn inne i landet. Arten er utbredt i sørlige deler av Norden og over det meste av Europa, Nord-Afrika, sørlige deler av Sibir, Kaukasus og Kasakhstan. 

Habitat for flekket sumpmarihøne Coccidula scutellata, Kirkøy, Hvaler i Østfold. 

Levesett

Flekket sumpmarihøne lever på strandenger og kystnære våtmarksområder der den livnærer seg av bladlus på ulike gras. Den trives godt i takrørskog og andre høyvokste gras. Arten overvintrer som voksen, men er mest tallrik i juni og juli. 

Forvekslingsarter

Flekket sumpmarihøne er enkel å skille fra andre marihøner med sin parallelle kroppsform og de lange antennene. Disse karakterene deler den kun med rød sumpmarihøne Coccidula rufa, men denne er ensfarget rød uten tydelige svarte flekker på dekkvingene.