Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3 650
Limniske 289
Terrestriske 3 361
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 150
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder