Maurmarihøne ligner sterkt på sjuprikket marihøne, men har mer halvkuleformet kroppsform. Arten lever av bladlus som melkes av skogmaur og finnes derfor nær maurtuer. Den er spredt utbredt i Norge og liker seg godt i varme og tørre skogkanter eller sandområder. 

Kjennetegn

Maurmarihøne Coccinella magnifica fra undersiden. Merk den lille lyse flekken utenfor bakhoftene (ikke den store utenfor mellomhoftene), som skiller den fra sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata.

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød. Dekkvingene har sju eller ni svarte flekker, dvs. tre eller fire på hver dekkvinge og én bak skutellen. De fremre sideflekkene på dekkvingene er litt mindre enn de andre. Dekkvingene er påfallende halvkuleformet ved at sidekantene er ubetydelig oppbøyd. Pronotum er svart med kremgule framhjørner, der den lyse flekken strekker seg langs sidekanten bak midten. Undersiden av mellombrystet (mesothorax) har én stor hvit flekk i framhjørnet utenfor mellomhoftene og én i bakhjørnet utenfor bakhoftene. Hodet er svart med to lyse flekker på innsiden av øynene. Beina er svarte. Antennene er forholdsvis korte, rødbrune med mørk kølle. Lengde: 5,5–8 mm. 

Larve: Grå grunnfarge med svarte tuberkler på bryst- og bakkroppsledd. Oransje flekker på siden av første og fjerde bakkroppsledd. Første brystledd har oransje fram- og bakkanter. Beina er svarte. Larven ligner den hos sjuprikket marihøne, men har bredere første brystledd. 

Utbredelse

Arten er i Norge funnet spredt i Oslofjordområdet, indre dalstrøk på Østlandet, i Trøndelag og i Nordland. Den har en vid utbredelse ellers i Norden og Europa. Den finnes for øvrig østover i Sibir, Kaukasus, Kasakhstan, Mongolia og Kina. 

Funnsted for maurmarihøne Coccinella magnifica. Stordalsberget, Nord-Fron i Oppland.

Levesett

Maurmarihøne lever av bladlus som melkes av skogmaur (Formica rufa-gruppen) og finnes derfor nesten alltid nær maurtuer og maurstier. Den trives best i varme og tørre skogkanter, sandområder eller seminaturlig eng. Arten kan trolig ha to generasjoner per år, og de voksne overvintrer i strøfallet på bakken. 

Maurmarihøne Coccinella magnifica sett ovenfra. Merk de store sentrale flekkene.

Maurmarihøne Coccinella magnifica fra siden. Merk at dekkvingene slutter bratt. 

Forvekslingsarter

Maurmarihøne kan forveksles med sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata, men er mer halvkuleformet ved at sidekanten på dekkvingene er svakere oppbøyd. Den lyse flekken i pronotums framhjørne strekker seg lengre tilbake langs sidekantene på maurmarihøne enn sjuprikket marihøne. Hos sjuprikket marihøne er de svarte flekkene nesten like store, mens hos maurmarihøne er de to midtre flekkene på dekkvingene større og mer framtredende, som hos femprikket marihøne. Maurmarihøne kan derfor også forveksles med femprikket marihøne Coccinella quinquepunctata, men er tydelig større enn denne. På undersiden av brystet hos maurmarihøne finnes fire hvite flekker utenfor midt- og bakhoftene. Sjuprikket og femprikket marihøne har to hvite flekker bare utenfor midthoftene.