Toprikket marihøne er en av våre best kjente marihønearter som ofte finnes innendørs i forbindelse med overvintring. Den forekommer i en rekke ulike naturtyper, men er spesielt vanlig i kulturlandskapet og urbane strøk. Arten har både svarte og røde fargemorfer, men den røde med to svarte flekker er mest vanlig. 

Kjennetegn

Fireflekket mørk form av toprikket marihøne Adalia bipunctata f. quadrimaculata.

Voksne: Den vanlige formen (f. typica) har rød grunnfarge med en stor svart flekk midt på hver dekkvinge. Noen ganger er den svarte flekken uttrekt på tvers (f. annulata). Pronotum er svart med brede hvite sidekanter og ofte to hvite flekker ved basis og en hvit midtlinje i fremre del slik at det dannes en M-formet svart tegning. En mørk form (f. quadrimaculata) har svarte dekkvinger med store røde skulderflekker og to røde flekker bak midten av dekkvingene. Det kan i tillegg finnes to røde flekker ved spissen av dekkvingene (f. sexpustulata). De mørke formene har helsvart pronotum, eller kun en smal lys framkant og midtstripe. Det finnes også overgangsformer mellom de røde og svarte formene, men disse er sjeldne. Sørover i Europa er en flerflekket rød form mer vanlig (f. fasciatopunctata). Denne ble tidligere ansett som god art, men studier av DNA og flere tilfeller av paring på tvers av former indikerer at dette også kun er en fargevariasjon (Shaikevich & Zakharov-Gezekhus 2015). Hodet er svart med to små hvite flekker på innsiden av øynene. Beina er delvis svarte og rødbrune. Antennene rødgule og forholdsvis korte. Lengde: 4–5,5 mm. 

Larve: Gråaktig grunnfarge med svarte tuberkler på brystledd og bakkroppsledd. Sidetuberklene på første bakkroppsledd og de midtre tuberklene på fjerde ledd er guloransje. Ofte finnes lysere grå partier rundt tuberklene. Beina er mørke. 

Larver av toprikket marihøne Coccinella bipunctata klare til forpupping.

Utbredelse

Toprikket marihøne er utbredt over det meste av landet og er hos oss spesielt vanlig i kystnære og lavereliggende strøk. Det kan se ut som de svarte fargemorfene er mer vanlige nær kysten og på Vestlandet. Arten finnes over det meste av Palearktis, Afrika og Nord-Amerika. Den er introdusert til Sør-Amerika og Australia, og er slik sett funnet i alle zoogeografiske regioner unntatt den orientalske. 

Typisk form av toprikket marihøne Adalia bipunctata f. typica.

Seksflekket mørk form av toprikket marihøne Adalia bipunctata f. sexpustulata.

Fireflekket mørk form av toprikket marihøne Adalia bipunctata f. quadrimaculata.

Sørlig form av toprikket marihøne Adalia bipunctata f.fasciatopunctata.

Paring mellom ulike morfer av toprikket marihøne Adalia bipunctata.

Paring mellom ulike morfer av toprikket marihøne Adalia bipunctata.

Levesett

Toprikket marihøne kan finnes i nesten alle naturtyper, men er særlig vanlig i urbane strøk og i kulturlandskapet. Den lever av bladlus og finnes både i kornåkre, i parker og hager, men også i skogkanter, på våtmark og i strandenger. Den er mest vanlig i lavlandet og i kystnære strøk. Arten overvintrer som voksen og trekker da ofte inn i hus, der den kan finnes på loft, i vindussprekker, under panelbord og lignende. I naturen overvintrer den ofte under barksprekker på trær. 

Toprikket marihøne Adalia bipunctata som spiser bladlus.

Forvekslingsarter

Den vanlige røde morfen av toprikket marihøne kan svært sjelden forveksles med noen andre arter, men det finnes røde fargemorfer av tiprikket marihøne Adalia decempunctata med to svarte flekker, men hos denne er da flekkene små og nærmere sømmen i tillegg til at pronotum er hvitt med fem svarte flekker. De sjeldne røde morfene av toprikket marihøne annulata og fasciatopunctata kan også forveksles med tiprikket marihøne. Disse kan også skilles på tegningene på pronotum samt at tiprikket marihøne har lysere bein enn toprikket marihøne.

Svarte fargemorfer av toprikket marihøne kan forveksles med fireprikket marihøne Exochomus quadripustulatus. Denne er imidlertid mindre og mer rund i kroppsformen med kortere bein og antenner. Skulderflekken er i tillegg mer kommalik, mens den hos toprikket marihøne oftest er uregelmessig rund. Det finnes også morfer av tiprikket marihøne med svarte dekkvinger og røde fargetegninger, men disse har som regel bare røde skulderflekker. Dersom de svarte tiprikkete marihønene har mer omfattende røde tegninger, er det oftest seks flekker i bakre del av dekkvingene og ikke to eller fire som hos toprikket marihøne.