Fjellmarihøne er en svært karakteristisk art med sin klare røde farge med tre svarte tverrbånd. Arten er lokalt vanlig i Nord-Norge og i fjellet i Sør-Norge, der den ofte forekommer på fjellheier og ved vannkanter. Den lever av bladlus. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød. Dekkvingene har tre brede, svarte tverrbånd, hvorav de to bakre er brutte. De svarte tegningene har ofte et gulaktig omriss, mens sidekantene og framkanten av dekkvingene er kremgule. Pronotum er svart med kremgul framkant. Hodet har svart bakkant med lys tegning i midten som kan være delt i to flekker. Beina er svarte, mens antennene er rødoransje og forholdsvis korte. Lengde: 4,5–6 mm. 

Larve: Lys til grå grunnfarge med svarte tuberkler på brystledd og bakkroppsledd. Beina er svarte.

Fjellmarihøne Coccinella trifasciata. Form der flekkene er omkranset av gult.

Utbredelse

Fjellmarimøne er lokalt vanlig i Nord-Norge og høyereliggende områder i Sør-Norge. Den er ellers utbredt i nordlige deler av Skandinavia og i Alpene. I Asia finnes den i østlige deler av Sibir, Mongolia og nordlige deler av Kina. 

Fjellmarihøne Coccinella trifasciata, normal form.

Levesett

Fjellmarihøne finnes særlig i lavalpin sone over tregrensa på fjellheier og ved vannkanter. Unntaksvis kan den finnes i lavlandet i indre dalstrøk på Østlandet der det er kort vei til fjellet. Arten lever av bladlus. 

Habitat for fjellmarihøne Coccinella trifasciata ved Vålåsjø, Dovre i Oppland.  

Forvekslingsarter

Fjellmarihøne kan ikke forveksles med noen andre norske arter. 

Fjellmarihøne Coccinella trifasciata fra siden.