Stormarihøner er en artsrik gruppe av marihøner og omfatter store, fargerike arter med ulike typer flekkmønster. De fleste artene er rovdyr på bladlus og andre myke insekter og inkluderer 29 hjemmehørende arter i Norge. 

Stormarihøner Coccinellinae omfatter arter vi normalt oppfatter som "klassiske" marihøner med ulike skarpe farger og flekkmønster. Alle arter har glatt overside uten behåring. Antennene er oftest forholdsvis korte. De fleste artene lever av bladlus eller andre myke insekter, mens tribus Halyziini (slektene Halyzia, Vibidia og Psyllobora) livnærer seg på sopper innen meldugg. I Norge finnes 29 hjemmehørende arter og én etablert fremmed art, harlekinmarihøne Harmonia axyridis. I denne oversikten er det også tatt med tre tilfeldig innførte arter, og to arter som kan forventes å bli funnet i Norge i framtida.