Småmarihøner er en stor gruppe med små til svært små marihøner som oftest har rund kroppsform og tett håret overside. I Norge har vi 18 hjemmehørende arter. 

Småmarihøner Scymninae inkluderer de aller minste marihønene. Alle arter unntatt den i slekta Hyperaspis (én art i Norge), har tett håret overside. Antennene er korte. Grunnfargen er oftest svart eller brun og av og til finnes lyse flekker på dekkvingene. Undersiden har ofte kjøllinjer på frambrysttappen (mellom framhoftene) og karakteristiske buete lårlinjer på første bakkroppsledd under baklårene. I Norge finnes 18 hjemmehørende arter og en etablert fremmed art, eføymarihøne Clitostethus arcuatus.