Ullspinnedderkopper er en mellomstor familie med ca. 15 arter. De spinner et krusete nett som ser ut som ull. Mange av artene er vanskelige å skille fra hverandre, utenom én vannlevende art.

Kjennetegn

Ullspinnedderkopper (Dictynidae) har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene, samt én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet. Dette gjelder ikke vannedderkoppen Argyroneta aquatica.

Nettet til ullspinnedderkopper (Dictynidae), med unntak av vannedderkoppen Argyroneta aquatica.

Ullspinnedderkopper er brunlige med lyse hår og mindre enn 5 mm lange, med unntak av én art, vannedderkoppen Argyroneta aquatica. Den er stor, 15 til 20 mm lang, og lever utelukkende i vann. Alle artene i familien, utenom vannedderkoppen, er såkalt cribellate og har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene. De har også én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet. Artene i denne familien, utenom vannedderkoppen, er vanskelige å skille fra hverandre og må artsbestemmes ved å studere genitaliene.

Levested og økologi

Ullspinnedderkoppene spinner et tett nett i toppen av lyng, busker og annen lignende vegetasjon. Nettet er ikke klebrig, men krusete og ullignende som byttet surrer seg fast i. Arten som lever i ferskvann, vannedderkopp, lager ikke fangstnett, men lager dykkerklokke av silke som lett kan sees under vann.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Røsslyngedderkopp Dictyna arundinacea og vannedderkopp Argyroneta aquatica.