: Dictynidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Ullspinnedderkopper er en mellomstor familie med ca. 15 arter. De spinner et krusete nett som ser ut som ull. Mange av artene er vanskelige å skille fra hverandre, utenom én vannlevende art.

Dictynidae O. Pickard-Cambridge, 1871
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum