Kroppsbygning hos edderkopper

Opphav
Foto: Glenn Halvor Morka
Opphav
Tekst
Kjetil Åkra
Utgiver
Stiftelsen Midt-Troms Museum
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Edderkoppene har en todelt kropp med en forkropp og en bakkropp. Spinnvortene sitter lengst bak på bakkroppen, og de åtte beina er festet til forkroppen. Lengst frem sitter følebeina (pedipalpene).

Filliste