Den gullrandete kjeveedderkoppen er en langstrakt art, som er godt kamuflert i gresset.

Kjennetegn

Gullrandet kjeveedderkopp er en mellomstor edderkopp med 6–11 mm lang kropp. Den er langstrakt med lange bein og har store kjever. Hannen er noe mindre enn hunnen, men har større kjever. Bakkroppen er rødlig med mønster, men kan også være gul eller grønnaktig. Det finnes sju arter i denne slekten og de ligner veldig mye på hverandre. Hvis man har mulighet til å ta en titt på undersiden kan man se at den gullrandete kjeveedderkoppen har en lys markering på brystet (sternum). Denne lyse markeringen er det kun én av de andre artene i slekten som har, nemlig sølvkjeveedderkopp Tetragnatha pinicola, men den er mindre i størrelse. Den gullrandete kjeveedderkoppen er vanligst å se, så derfor er sannsynligheten rimelig stor for at det er akkurat denne.

Levested og økologi

Akkurat som flere andre arter av kjeveedderkopper, lager gullrandet kjeveedderkopp et hjulnett med et hull i midten. Disse kan bli funnet i vegetasjonen nær vann eller i fuktige marker. Edderkoppen sitter oftest i midten av nettet og venter, også på nattestid. Hvis edderkoppen blir skremt vil den forlate nettet sitt og sette seg i vegetasjonen. Der strekker den seg ut langs et strå eller lignende og blir da godt kamuflert. Kjevene hos begge kjønn er lange, men er lengst hos hannen. Disse blir brukt ved paring, når kjevene til hannen og hunnen blir låst fast sammen. Voksne individer kan bli funnet fra sen vår til tidlig høst.