Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,795
Limniske 151
Terrestriske 1,601
Marine 43
Antatt antall uoppdagede arter 938
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder