Edderkopper

Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Bestemmelsesnøkkelen omfatter alle edderkoppfamilier i Norge.

Hvordan bestemme edderkopper

Det finnes i dag noen forskjellige nøkler over edderkoppfamilier i Norden (for eksempel Gärdenfors m.fl. 2004; Hauge 1987; Wilander 1994; Åkra 2014), men noen av disse kan være vanskelige å finne eller vanskelige å bruke. Mangelen på litteratur på norsk, som henvender seg til et generelt publikum, har gjerne utgjort et hinder for mange som ønsker å bestemme edderkopper. Denne familienøkkelen er utarbeidet med det som bakteppe.

Vi har forsøkt å lage en bestemmelsesnøkkel som skal være så enkel som mulig å bruke, ved å benytte de enkleste karakterene mulig. Dette innebærer at vi har tatt utgangspunkt i kun de norske artene i familiene, slik at karakterene for noen av familiene eksempelvis kan være basert på en enkelt art, hvis familien kun består av en art i Norge. Likevel finnes det noen familier som kun lar seg bestemme ved hjelp av detaljkarakterer som krever tilgang til en stereolupe eller et stort forstørrelsesglass. Merk at edderkoppfamiliene kan bestå av mange arter som ved første øyekast kan se forskjellige ut, men at de likevel har de samme detaljene som karakteriserer sin familie.

Skal man kunne bruke en bestemmelsesnøkkel krever det at man har kjennskap til organismens anatomi og noen anatomiske begreper. For komplekse organismer som edderkopper, betyr dette at man vil støte på en del ukjente og nye ord. Det vil være nødvendig å lære seg disse eller de tilsvarende norske ordene og hvilke anatomiske deler de refererer til, men med litt trening så lærer man seg disse ganske raskt. Se avsnittene om edderkoppenes anatomi og fysiologi for beskrivelse av karakterene som blir brukt i familienøkkelen.

Etter at edderkoppen er bestemt til familie har man kanskje lyst å bestemme videre til art. Identifisering av edderkopper til art er i de fleste tilfeller ingen enkel affære. Noen store og iøynefallende arter kan man lett identifisere med det blotte øye, slik som korsedderkoppen og smaragdedderkoppen. Noen få arter kan man bestemme på grunnlag av hvor man finner dem, slik som den unike vannedderkoppen. Andre har spesielle tilholdssted, slik som den store elvebreddedderkoppen som lever i små utgravde hull på sanddominerte lokaliteter. Men for den store majoriteten av artene, må detaljer på individene undersøkes med stereolupe for å få en sikker artsidentifikasjon. Ofte inkluderer dette å studere deres genitalier. Hos edderkopper er genitaliene unike for hver art, noe som gjør at de er den beste og som regel eneste karakteren man kan bruke for å bestemme en edderkopp til art. Dessuten må man vite hva man skal se etter og det er ikke uten grunn at det tar år å opparbeide seg god kunnskap og erfaring om alle de ulike slektene og artene. I tillegg kreves det som regel tilgang til faglitteratur. Men med tålmodighet er det mulig å lære seg å artsbestemme edderkoppene, og da får man full innblikk i edderkoppenes mangfoldige verden!