I Norge har vi kun én art i familien hoggormedderkopper.

Kjennetegn

Hoggormedderkopper (Segestriidae) har seks øyne, som er plassert i tre grupper med to øyne i hver gruppe.

Hoggormedderkopper er én av to familier i Norge som har seks øyne, i motsetning til åtte øyne som de andre familiene har. Øynene er plassert i tre grupper med to øyne i hver gruppe. Hoggormedderkopper er haplogyne, det vil si at hunnene ikke har epigyn og hannene kun har primitive og enkle palpeorganer.

Levested og økologi

Hoggormedderkopper lager en silkeforet trakt i hull og sprekker med varseltråder som strekker seg ut fra utgangen. De tre fremste beinparene holdes gjerne fremover når edderkoppen sitter i trakten. Der venter den på at et insekt skal komme forbi. Når det skjer, vil en av de mange varseltrådene som strekker seg ut fra trakten varsle edderkoppen, og den vil med svært stor hastighet komme ut av hullet og gripe byttet. Byttet dras så raskt inn i trakten og fortæres.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Hoggormedderkopp Segestria senoculata