I Norge har vi kun én art i familien grotteedderkopper, som har fått sitt navn fordi de trives godt i mørke og fuktige miljøer så som grotter.

Kjennetegn

Grotteedderkopper (Nesticidae) har sagtannete hår på foten på det bakerste beinparet.

Grotteedderkopper er små, og med en rund, brunlig farget bakkropp. De kan muligens forveksles med arter i familien kamfotedderkopper, eller familien mattevevere og dvergedderkopper, men underleppa er oppsvulmet i forkant, i motsetning til hos kamfotedderkopper, og det siste leddet på det bakerste beinparet (tarsus IV) har sagtannede stive hår, i motsetning til hos mattevevere og dvergedderkopper. Finner man derimot denne grotteedderkoppen i sitt naturlige miljø, så er det i seg selv en god ledetråd.

Levested og økologi

Grotteedderkopper har fått navnet sitt fordi de som oftest finnes i huler, kjellere og rørsystemer, under overhengende steinfremspring og i andre skyggefulle og fuktige lokaliteter. De vever nett bestående av tråder plassert på kryss og tvers med dråper av klebrig materiale.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Grotteedderkopp Nesticus cellulanus.