Korsedderkoppen er en kjent art for mange i Norge, både på grunn av den tydelige tegningen på bakkroppen, men også fordi den liker å holde til nær husene våre.

Kjennetegn

Korsedderkoppen har fått sitt navn etter den karakteristiske tegningen på bakkroppen, hvor fem eller flere hvite prikker danner et kors. Hunnen kan bli opp mot 20 mm stor, mens hannen er betydelig mindre med sine ca. 7 mm. Hannen har også smalere bakkropp. Ellers er hannen og hunnen lik hverandre i tegninger og farger. Derimot kan fargen variere svært mye hos denne arten; fra lys gul til brun og til mørk grå.

Levested og økologi

Korsedderkoppen trenger noe å feste hjulnettet sitt til, som busker eller trær. Den er vanlig i hager der nettene kan sees både i vegetasjonen eller festet til husets kriker og kroker. Voksne individer finner man sommer og høst. Den store hunnen sitter i nettet sitt med hodet ned og venter på at et bytte skal gå i fella. Når en hann kommer for å pare seg med hunnen, må han være forsiktig for å ikke bli tatt for å være et bytte. Etter paring legger hunnen flere hundre egg i en kokong. De nyklekte små edderkoppene sitter ofte tett sammen i nettet, men rører man ved dem eller nettet sprer de seg raskt.