Myredderkoppen er Norges største edderkopp.

Kjennetegn

Myredderkoppen kan bli over 2 cm i kroppslengde og er Norges største edderkoppart, og sammen med beina gjør den et stort inntrykk. Som hos de øvrige artene av rovedderkopper er øyestillingen umiskjennelig. Arten er vanligvis mørkt brun med langsgående lyse striper på hver side av forkroppen og bakkroppen, men noen individer kan være mørkere og mangle de lyse stripene. Juvenile myredderkopper har lysegrønne bein, som blir mørkere jo større den blir. En nær slektning av myredderkoppen, dammyredderkopp Dolomedes plantarius, ble oppdaget i landet for bare noen år siden. Den er veldig lik myredderkoppen i utseende, men muligens litt blekere. Hvis man finner noe som ser ut som en myredderkopp, er det størst sannsynlighet at det er nettopp myredderkoppen Dolomedes fimbriatus man har funnet, siden den er langt vanligere. For å være helt sikker kan man undersøke genitaliene.

Levested og økologi

Som navnet tilsier, så trives myredderkoppen best i myrlendte marker som bør være ordentlig fuktige med vannpytter innimellom. Man kan også finne den ved stranden til innsjøer. Arten jakter både på land og i vann, og da blant annet på frosk, rumpetroll og småfisk. Den kan bevege seg raskt på vannoverflaten og også oppholde seg under vann en kort tid. Hunnene bærer eggkokongen i kjevene under kroppen og lager et stort bol i toppen av vegetasjon hvor de passer på ungeflokken etter at de har klekket. I motsetning til de voksne, finner man ofte juvenile individer i mer tørt terreng, hvor de har spredt seg etter å ha forlatt bolet. Voksne individer kan bli funnet fra vår til tidlig høst.