Toprikket steinedderkopp finnes i nordlige, høytliggende strøk.

Kjennetegn

Toprikket steinedderkopp er en mellomstor edderkoppart, opptil 7 mm lang. Den er cribellat, det betyr at den har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene samt én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet. Hunnen har brun bakkropp, mens hannen har to hvite prikker på bakkroppen.

Levested og økologi

Toprikket steinedderkopp vever et løst nett av silke, som ligner ullspinn, rundt et gjemmested under steiner og lignende. Den finnes nok kun i de nordlige delene av landet vårt. Arten lever under steiner eller trestammer i ulike tørre og varme habitater, inkludert løvskog, fjellheier og fjellsider med mye steingrunn. Voksne individer kan bli funnet på sommeren.