I Norge har vi kun én art i familien summeedderkopper, som ellers er en mangfoldig familie globalt sett.

Kjennetegn

Karakteristisk tegning på den eneste arten av summeedderkopper (Anyphaenidae) i Norge.

Over hele verden finnes det over 500 arter som tilhører denne edderkoppfamilien, men i Norge finnes det kun én. Den eneste norske arten, som også kalles summeedderkopp, har karakteristiske sorte vinkelformede tegninger på bakkroppens overside.

Levested og økologi

Summeedderkopparten her til lands lager ikke fangstnett, men jakter i bladverket på trær og busker. Ved paring rister hannen på bakkroppen og palpene, noe som lager en hørbar summende lyd. Voksne individer påtreffes fra mai til oktober. Eggene legges i juni–juli, og klekkes i slutten av juli og august. Arten overvintrer som juvenil.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge