Flatbukedderkoppene er en ganske stor familie med over ti slekter, noe som viser at dette er en mangfoldig familie. Artene i familien har likevel sine karakteristiske spinnvorter til felles.

Kjennetegn

Flatbukedderkoppene (Gnaphosidae) har runde og lange spinnvorter, som er plassert et stykke fra hverandre.

Flatbukedderkoppene er små til store edderkopper, 3–18 mm i kroppslengde. De runde og lange spinnvortene, som er plassert et stykke fra hverandre, er det tydeligste karaktertrekket for familien. Det midterste øyeparet i den bakerste av de to øyerekkene er irregulære i formen, men dette kan være vanskeligere å se. Artene i familien har som oftest slanke og avlange kroppsformer, fra gråbrune til helsorte i fargen og er som oftest uten mønster, men her finnes unntak. Se for eksempel arten steinmetalledderkopp Micaria pulicaria.

Levested og økologi

Flatbukedderkoppene lager ikke fangstnett, men løper på bakken og jakter om natten, og da gjerne etter andre edderkopper. Derimot lager mange et tilfluktssted av silke der de gjemmer seg om dagen. Artene i denne familien lever i forskjellige miljøer, både tørre og fuktige, med og uten skog. Felles er at de fleste lever på bakken og kan finnes under steiner, gamle blader, tømmerstokker og lignende.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Sotsvartedderkopp Zelotes subterraneus og steinmetalledderkopp Micaria pulicaria.